[[TopPage]]
** 「占いは決定木だ」 [#k56d44ed]

***占ってみる [#j8bd7b6a]
+[[小樽商科大学の受験勉強方法2016>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45-2016-No1/HP-Site/matching/question.php]]
--作成日 2016年5月15日
+[[小樽商科大学の動物占い 2015>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45-2015-No3/HP-Site/matching/question.php]]
--[[小樽商科大学の動物占いの作り方2015]]
+[[小樽商科大学に合格した学生に聞いた商大に受かるための勉強方法>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45-EntranceExam/HP-Site/matching/question.php]]&color(red){2014年5月公開};
	「小樽商科大学に合格した学生」=「小樽商科大学の学生」
+[[2014年恋愛占い「オノマトペ占い(恋愛編)」>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45-2014/HP-Site/matching/question.php]] &color(red){2014年1月公開};
+[[性別-血液型占いサイト>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45-blood/HP-Site/matching/question.php]]&color(red){2013年2月公開};
+[[恋愛占いサイト>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45/HP-Site/matching/question.php]] &color(red){2011年12月公開};
+[[商大占いサイト>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/KnowledgeScience/WekaC45/HP-Site/matching/question.php]]

+
	Q5 <= 0
	|  Q8 <= 0
	|  |  Q24 <= 0
	|  |  |  Q18 <= 0
	|  |  |  |  Q19 <= 0
	|  |  |  |  |  Q4 <= 0
	|  |  |  |  |  |  Q3 <= 0
	|  |  |  |  |  |  |  Q10 <= 0: 社会情報学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  |  |  |  Q10 > 0
	|  |  |  |  |  |  |  |  Q12 <= 0: 商学科タイプ (1.0)
	|  |  |  |  |  |  |  |  Q12 > 0: 企業法学科タイプ (1.0)
	|  |  |  |  |  |  Q3 > 0: 商学科タイプ (4.0)
	|  |  |  |  |  Q4 > 0
	|  |  |  |  |  |  Q3 <= 0: 言語センタータイプ (1.0)
	|  |  |  |  |  |  Q3 > 0
	|  |  |  |  |  |  |  Q6 <= 0: 社会情報学科タイプ (1.0)
	|  |  |  |  |  |  |  Q6 > 0: 企業法学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  Q19 > 0: 社会情報学科タイプ (5.0)
	|  |  |  Q18 > 0
	|  |  |  |  Q7 <= 0
	|  |  |  |  |  Q2 <= 0: 社会情報学科タイプ (3.0)
	|  |  |  |  |  Q2 > 0
	|  |  |  |  |  |  Q6 <= 0: 商学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  |  |  Q6 > 0: 社会情報学科タイプ (1.0)
	|  |  |  |  Q7 > 0
	|  |  |  |  |  Q25 <= 0
	|  |  |  |  |  |  Q16 <= 0
	|  |  |  |  |  |  |  Q10 <= 0: 社会情報学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  |  |  |  Q10 > 0
	|  |  |  |  |  |  |  |  Q1 <= 0: 商学科タイプ (1.0)
	|  |  |  |  |  |  |  |  Q1 > 0: 経済学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  |  |  Q16 > 0: 経済学科タイプ (5.0)
	|  |  |  |  |  Q25 > 0: 社会情報学科タイプ (2.0)
	|  |  Q24 > 0
	|  |  |  Q3 <= 0: 商学科タイプ (3.0)
	|  |  |  Q3 > 0: 言語センタータイプ (1.0)
	|  Q8 > 0
	|  |  Q16 <= 0
	|  |  |  Q20 <= 0
	|  |  |  |  Q15 <= 0: 社会情報学科タイプ (3.0)
	|  |  |  |  Q15 > 0: 優等生タイプ (1.0)
	|  |  |  Q20 > 0
	|  |  |  |  Q7 <= 0: 企業法学科タイプ (2.0/1.0)
	|  |  |  |  Q7 > 0
	|  |  |  |  |  Q12 <= 0: 社会情報学科タイプ (5.0)
	|  |  |  |  |  Q12 > 0
	|  |  |  |  |  |  Q9 <= 0: 企業法学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  |  |  Q9 > 0: 社会情報学科タイプ (1.0)
	|  |  Q16 > 0
	|  |  |  Q1 <= 0
	|  |  |  |  Q19 <= 0: 商学科タイプ (2.0)
	|  |  |  |  Q19 > 0
	|  |  |  |  |  Q9 <= 0
	|  |  |  |  |  |  Q13 <= 0: 学務課タイプ (1.0)
	|  |  |  |  |  |  Q13 > 0: 優等生タイプ (2.0)
	|  |  |  |  |  Q9 > 0: 社会情報学科タイプ (1.0)
	|  |  |  Q1 > 0
	|  |  |  |  Q3 <= 0: 経済学科タイプ (1.0)
	|  |  |  |  Q3 > 0: 留年タイプ (2.0)
	Q5 > 0
	|  Q9 <= 0
	|  |  Q15 <= 0: 言語センタータイプ (6.0/2.0)
	|  |  Q15 > 0: 優等生タイプ (1.0)
	|  Q9 > 0: 社会情報学科タイプ (1.0)
|[[&ref(知識科学基礎/Chi2014.png,,50%);>http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/Lecture/WekaC45-2014/HP-Site/matching/question.php]]|
--[[恋愛占い2014の学習データ]]

***恋愛占い(2011)サイトの作り方 [#m187b50c]

+[[恋愛占い 学習データ作成する]]
--恋愛占いのタイプを考える
--恋愛占いのタイプ分けをするためのYes/No質問を考える。
+Wekaの入力形式に変換する
--arff形式のファイル作成 
+[[恋愛占いの決定木]]を作成する
--wekaをインストールし、次のコマンドを実行
	java weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 1 -t MakeWekaData.arff
+恋愛占いの状態遷移表を作成する #MySQLへ格納する
+MySQLから読み込んで、サイトに表示する。***商大占いサイトの作り方 [#m187b50c]

+商大占いのタイプを考える
--[[商大生が考えた説明文]] &color(red){(学生さんが作成)};
+商大占いのタイプ分けをするためのYes/No質問を考える。
--[[商大生が考えた質問文]] &color(red){(学生さんが作成)};
+[[商大占い 学習データ作成する]]
--&ref(2010年07月09日【商大占い】学習データ作成.xls); &color(red){(学生さんが回答)};
+Wekaの入力形式に変換する
--[[商大占いの学習データ]] arff形式のファイル作成 
	ファイル名「MakeWekaData.arff」
+決定木を作成する
--wekaをインストールし、次のコマンドを実行
	java weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 1 -t MakeWekaData.arff
+[[商大占いの決定木]]が完成
+[[商大占いの状態遷移表を作成]]する #MySQLへ格納する
+MySQLから読み込んで、サイトに表示する。
--http://nlp.kimura-s.otaru-uc.ac.jp/KnowledgeScience/WekaC45/HP-Site/matching/question.php
---type テーブル作成